Địa điểm dạy thanh nhạc theo yêu cầu Hồ Chí Minh

Ở khu vực HCM mình đây có chỗ nào dạy thanh nhạc theo yêu cầu không mn? Em muốn theo một khóa thanh nhạc chất lượng, chuyên nghiệp để nâng cao kỹ năng hát hiện tại.

Asked on Tháng Hai 21, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Có ở SEAMI nha bạn https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/. Vào đọc tham khảo nha, có thông tin liên hệ trong đó. Khóa thanh nhạc theo yêu cầu thì thuận lợi hơn cho những ai đã có nền tảng nè.

Answered on Tháng Tám 17, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.