Địa điểm bột sắn dây uy tín HCM

Hi mng, uống bột sắn dây mát ng là tốt đúng k cả nhà, e thấy ng dạo này nóng mà nổi mụn quá nên tính mua về uống mà vẫn chưa biết chỗ nào SG bán bột nguyên chất nữa?

Add Comment
1 Answer(s)

Bạn ghé thử cửa hàng Kentary chưa, hoặc vào trang của họ mà coi thông tin với đặt hàng nè http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary/. đó là cty nên mình thì an tâm hơn mua mấy chỗ khác

Answered on Tháng Năm 21, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.