Địa chỉ máy cắt plasma powermax 30

Với sản phẩm powermax 30 là hệ thống máy cắt plasma nào à.
Bên nhà cung cấp số 1 nào ở việt nam làm việc về mấy sản phẩm máy này à.
Cả nhà share cho cái địa chỉ nhé

Asked on Tháng Hai 16, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Với mẫu sản phẩm nhiều là bên đây https://vegatec.com.vn/ mã sản phẩm tốt bạn cứ tham khảo.
Vì bên này cũng là một trong các đại lý cấp 1 cảu các nhà cung cấp khác nè nhập khẩu bạn nhé

Answered on Tháng Chín 20, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.