Địa chỉ bột sắn dây an toàn uống liền tại Hồ Chí Minh

Bữa giờ nghe các chị ở công ty kháo nhau là uống bột sắn dây sẽ đỡ mụn nhiều, mấy bà tranh nhau tìm chỗ mua luôn. k biết có phải uống đỡ mụn thật k nhỉ?

Asked on Tháng Hai 5, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

thì cũng một phần đó bạn, nếu mà mụn do nóng trong người thì là đỡ đó vì bsd làm mát gan mà , bạn tham khảo thêm các thông tin ở đây nè http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary

Answered on Tháng Mười Một 26, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.