Đánh giá bộ bài phổ thông Gilded Tarot

Mấy anh chị ơi ai có nhiều kinh nghiệm giúp em đánh giá bộ bài phổ thông Gilded Tarot với ạ. Em cảm ơn nhiều.

 

Asked on Tháng Tư 2, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Đây em nhé: http://mystichouse.vn/gilded-tarot-cam-nhan/ Em có thể tham khảo thêm thông tin ở đây nè.

 

Answered on Tháng Tư 7, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.