Đăng ký sát hạch lái xe a1 Quận 2

Mọi người ơi, có biết ở đâu có tổ chức sát hạch bằng lái xe a1 vậy nhỉ, em đag ở quận 2 nếu gần đây thì tốt hơn ạ. Mọi người biết ở đâu thì chỉ cho em với, em sang đăng ký thi để kịp lấy bằng trước tết ạ

Asked on Tháng Tư 30, 2023 in Linh Tinh.

Trung tâm này nó ở bên Phú Nhuận, chịu khó đi cũng được nè, vì ở đây họ tổ chức thi rất đơn giản, hồ sơ thủ tục gì cũng gọn lẹ cả nha. Tham khảo thông tin ở dây https://truongdaotaolaixehcm.com/

on Tháng Một 10, 2019.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.