Công ty máy cắt plasma đúng giá

ở Sài Gòn mình bên nào bán máy cắt plasma đúng giá vậy nm nhỉ?

Asked on Tháng Bảy 27, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn ở Sài Gòn thì tiện quá rồi, bạn có thể qua tận nơi Vegatec tham khảo máy móc nha. Bên họ cung cấp các loại máy cắt plasma đa dạng lắm, có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng, so với thị trường thì đúng giá đúng chất lượng.

Answered on Tháng Bảy 27, 2023.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.