Công ty dịch văn bản tiếng hàn quốc sinh học

Có công ty nào nhận diịch tiếng hàn sang tiếng việt tài liệu về chủ đề sinh học không ạ? e đang cần dịch gấp 1 số tài liệu chuyên ngành sinh hoc. ai biết chỉ giúp e với ạ

Asked on Tháng Ba 18, 2023 in Văn Hóa.
Add Comment
1 Answer(s)

http://idichthuat.com chị thấy bên đây có dịch thuật tà liệu chuyên ngành nhiều nay e,hổm chị dịch hai bài tiểu luận cũng nhanh. 3 ngày là xong rồi. e cần nhanh thì gửi qua đó

Answered on Tháng Ba 30, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.