Công ty bán bộ lập trình điều khiển PLC CP1E-E30SDR-A chính hãng uy tín

anh em biết ở Đồng Nai gần khu vực amatar có công ty nào bán bộ lập trình điều khiển PLC CP1E-E30SDR-A chính hãng uy tín không, giới thiệu em với? em cám ơn nhiều!

Asked on Tháng Hai 6, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Đồng  Nai thì chịu bạn ơi, mình ở vsip 3 Bình Dương thì hay nhập hàng cảu Hoàng Phong Sài Gòn nói chung là hàng hóa đảm bảo vói giao hàng trong ngày nên cũng rất an tâm, bạn liên nhệ qua web http://hoangphong.vn

Answered on Tháng Mười 9, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.