Chuyên bột sắn dây chuyên nghiệp sỉ lẻ ở HCM

Bên nhà ngoại đang muốn mua một ít bột sắn dây để dùng dần, mà mình chưa có kinh nghiệm chọn mua nên muốn nhờ anh chị em chỉ giúp. cảm ơn nhiều ạ

Asked on Tháng Hai 11, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

theo tui cứ hàng công ty chuẩn chỉ mà mua, khỏi lăn tăn cho mệt bạn ạ http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary
như ở ri nè

Answered on Tháng Một 10, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.