Chỗ nào dạy nhảy sexy dance uy tín Sài gòn

Có lớp nào dạy sexy dance từ cơ bản không ạ? cho em xin địa chỉ. Thanks

Asked on Tháng Ba 1, 2023 in Văn Hóa.
Add Comment
1 Answer(s)

Có đó, bạn qua Saigon dance mà xem lịch mở lới http://www.saigondance.vn/ lớp mới hòan toàn dạy cơ bản luôn, đăng ký học ngay thì sẽ không bị lỡ buổi nào, chứ đăng ký chậm là lại bị học chậm đó

Answered on Tháng Một 8, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.