Chỗ nào dạy nhảy hiphop theo yêu cầu tại tpHCM

Chỗ nào dạy nhảy hiphop theo yêu cầu tại tpHCM tốt mn ơi? Tình hình là e đang có nhu cầu học hiphop với địn hướng trở thành dancer chuyên nghiệp, e chưa biết gì cả cần học từ căn bẳn. Yêu cầu lớp học không quá đông?

Asked on Tháng Bảy 1, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

mìn h thì đang học Bên Sài Gòn Dance thấy cũng khá ổn https://www.saigondance.vn/day-nhay-hiphop-uy-tin-chat-luong-tai-hcm/ Nói chung chỗ ni dạy từ cơ bản đến nâng cap, học viên đưuọc chỉnh từng động tác mà học phí cũng mềm.

Answered on Tháng Bảy 1, 2023.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.