Chi Phí dạy học nghề chăm sóc da hifu ở HCM

Mình cần tìm khóa học nghề chăm sóc da hifu ở khu vực HCM. Có ai biết trường nào dạy tốt, giá hợp lý thì chỉ mình với.

Add Comment
1 Answer(s)

Bên Miss Tram Academy https://misstram.edu.vn/khoa-hoc-dao-tao-chuyen-vien-cham-soc-va-dieu-tri-da/ rất nổi về dạy nghề chăm sóc da nè bạn. Mình đã tốt nghiệp khóa chuyên viên spa tại đây, và giờ cũng đã tự mở được spa riêng sau tốt nghiệp.

Answered on Tháng Sáu 24, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.