Câu hỏi không nên hỏi khi bói bài

Mọi người ơi em có thắc mắc chút ạ, mọi người chỉ em với. Câu hỏi không nên hỏi khi bói bài tarot là gì vậy ạ?

 

Asked on Tháng Tư 18, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

Bạn ơi xem ở đây nè : mystichouse.vn. hôm trước mình mới đọc về các câu hỏi không nên hỏi khi bói bài ở đây hay lắm đó. bạn xem đi nhé.

 

Answered on Tháng Mười 25, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.