Cách nào trị rắn cắn hiệu quả nhất?

Anh chị nào biết cách trị rắn cắn dân gian mà hiệu quả không ạ

Asked on Tháng Ba 30, 2023 in Sức Khỏe.
Add Comment
1 Answer(s)

Hồi xưa, mình có nghe ba mẹ bảo là tin bột sắn có thể trị được vết rắn cắn đấy. Bạn có thể tham khảo trong bài link này để hiểu rõ hơn nhé http://kentary.com/tri-ran-can-voi-la-san-day/

Answered on Tháng Mười 26, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.