Cách nắm bắt thời gian khi bói bài tarot

Chào các anh chị, cho em hỏi làm sao có thể nắm bắt được thời gian khi bói bài tarot vậy ạ?

Asked on Tháng Tư 20, 2023 in Tâm Linh.
Add Comment
1 Answer(s)

hi bạn, bạn có thể tham khảo thêm thông tin ở đây nè: http://mystichouse.vn/xac-dinh-thoi-gian-trong-tarot/

Answered on Tháng Chín 12, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.