Tư vấn sửa chữa nhà phố uy tín tại HCM

Mình mới vào SG cần tìm chỗ tư vấn sửa chữa nhà phố uy tín. Đang dịch như này mình khó tìm quá, ai biết địa chỉ mình xin ạ.

Asked on Tháng Ba 11, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Chị tìm trang Thanh Thịnh ấy, SG thì chỗ đó em thấy làm khá ổn, k biết dịch ngta có làm k nhưng chị cứ hỏi xem nhé

Answered on Tháng Năm 25, 2021.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.