Trường đào tạo phun thêu chân mày chuyên nghiệp tại tpHCM

Chỗ nào ở TP HCM dạy phun thêu chân mày chuyên nghiệp vậy? Mình tính đi học nghè này mà cứ phân vân chưa chọn được chỗ nào học cho yên tâm.

Asked on Tháng Ba 16, 2020 in Giáo Dục.
Add Comment
1 Answer(s)

Miss Tram Academy chuyên về đào tạo phun thêu chân mày đó bạn. Cô Đồng Bảo Trâm ở đây nổi tiếng dạy giỏi đó bạn. Bạn thử lên đây tìm hiểu một tí nhé http://misstram.edu.vn/

 

Answered on Tháng Ba 16, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.