Tìm chỗ may đồng phục bảo vệ

Đồng phục bảo vệ bên cty mình khá cũ rồi, mà chất vải chỗ cũ mình đặt may thấy cũng chưa ưng, các anh phản hồi vải nhăn và mặt khá nóng. Mình muốn đặt may chỗ mới nhưng chưa bjk chỗ nào may đồng phục bảo vệ chất lượng. Ai biết giới thiệu mình với ạ?

Asked on Tháng Năm 23, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

bạn đặt số lượng nhiều ko á? Mình biết bên DONY may đồng phục bảo vệ khá đẹp, chất vải mặc thoáng mát ít nhăn. Nhưng họ nhận đơn từ 50 cái trở lên luôn. Bạn xem tham khảo nhé

Answered on Tháng Năm 23, 2023.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.