Thuê thầy bổ túc lái xe đã có bằng Hồ Chí Minh

Công ty mình yêu câu học lái oto, nhưng học xong mình chưa thấy tự tin về tay lái, cũng k có xe để luyện tập, mình cần thuê thầy về dạy, xe công ty mình là xe số sàn không biết có công ty nào mọi người chỉ mình với. cám ơn nhìu

Asked on Tháng Ba 23, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

ôi dịch vụ dạo này nhìu nhỉ, mình cũng vừa mới đọc bài viết này hô nay mới biết tới dịch vụ này luôn. khi nào có học bằng chắc mình cũng qua đây đky , thấy chiều chi nhánh ghê https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/

Answered on Tháng Hai 5, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.