Nơi nào chăm sóc ôtô chất lượng ở HCM?

Ở SG có gara nào chăm sóc xe ô tô tốt không mn nhỉ? Chỗ nhà e hay làm ở Quận 3 giờ đóng cửa mất tiêu :((

 

 

Asked on Tháng Hai 22, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

Nhà chị hay chăm sóc xe ở gara Thanh Phong ở Quận 7 đấy em. Bên đấy ngta kỹ thuật cao, làm nhanh gọn chất lượng lắm. Tới riết thành khách quen luôn mà. Em vào trang chỗ Thanh Phong này tham khảo dịch vụ xem sao https://thanhphongauto.com/

Answered on Tháng Tám 14, 2020.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.