Dịch vụ dịch thuật tiếng hàn sang việt kinh tế thương mại

E có nhiều tài liệu về kinh tế thương mại tiếng hàn cần được dịch sang tiếng việt, có công ty nào chuyên về dịch thuật những tài liệu này, cho e biết với, anh chị có kinh nghiệm hay dịch ở đâu chỉ e với ạ

Asked on Tháng Tư 11, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

http://idichthuat.com e có khi nào dịch eben đây chưa, chị hay dịch bên công ty này nhưng mà chỉ dịch các tài liệu tiếng anh thôi nhuwg chị nghe bên đó cũng có dịch nhiều ngô ngữ lắm

Answered on Tháng Tư 6, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.