Địa chỉ học hát cấp tốc Hồ Chí Minh

Em đang kiếm địa chỉ học hát cấp tốc Hồ Chí Minh, các anh chị có biết chỗ nào dạy tốt, có tâm, học phí vừa phải thì giới thiệu em với.

Asked on Tháng Hai 10, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Đã học qua nhiều chỗ dạy hát thì mình thấy SEAMI https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/khoa-hoc-thanh-nhac-tre-em-2/ chất lượng tốt, giáo viên tận tâm, môi trường – cơ sở vật chất đầy đủ. Bạn có thể tham khảo xem có phù hợp không ha

Answered on Tháng Mười 12, 2022.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.