Công ty dịch tài liệu tiếng hàn chuẩn xác

Công ty tôi cần dịch tiếng Hàn , yêu cầu nhanh và phải chuẩn xác, Chỗ nào dịch tốt thì liên hệ tôi, tôi kiểm tra trước khi hợp đồng dài hạn

Asked on Tháng Ba 3, 2023 in Kỹ Thuật.
Add Comment
1 Answer(s)

miình nghĩ bạn nên tìm đến trung tâm dịch thuật uy tín để đảm bảo độ chính xác và có thể hợp tác lâu dai. chị tham khảo thêm ở trang http://idichthuat.com/ x em sao nhé

Answered on Tháng Tư 13, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.