Chuyên vape chất lượng cao

Hế lô các ông, cho hỏi các ông mua vape ở đâu v, tôi thấy thị trường nhiều lắm mà k biết chỗ nào ok chất lượng để mà mua nữa. mấy ông chỉ tôi với nha

Add Comment
1 Answer(s)

Ông coi thử tham khảo bên shop vape này đc nha https://shishadientu.com.vn/, bữa tôi mua ở đó đó, về dùng ok lắm

Answered on Tháng Bảy 29, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.