Bảo trì sửa chữa ôtô innova HCM

Mình mới vào sài gòn sống một thời gian ngắn nên chưa biết gara nào sữa chữa xe innova uy tín. Có bác nào biết gara tôt tư vấn cho mình với

Asked on Tháng Năm 1, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

Sài gòn có rất nhiều gara sửa nha bạn nhưng theo mình thì bạn mang xe đến https://thanhphongauto.com/ là an toàn nhât. Ở đây làm chuyên nghiệp lắm

Answered on Tháng Tư 16, 2019.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.