Trung tâm nào dạy nghề spa tốt, giá rẻ ở Hồ Chí Minh vậy ạ?

Em muốn học nghề spa nhưng nhiều địa chỉ quá, em chưa bjk nên học ở đâu. Anh/chị nào đã học ở đâu chất lượng giới thiệu em với ạ.

Asked on Tháng Năm 2, 2023 in Xã hội.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.