Trung tâm học giấy phép lái xe a2 Quận Bình Tân

Em vừa đăng ký vào clb pkl nhưng vfi chưa có bằng lái xe nên khong được chấp nhận, yêu cầu phải có bằng lái xe mới được ạ, nên bây giờ em muốn thi lấy bằng để dịp tới có thể được các anh chị chấp nhận vào clb, mọi ng cho em hỏi là quận Bình Tân có trung tâm nào học thi giấy phép lái xe a2 không ạ

Asked on Tháng Tư 13, 2023 in Xã hội.

Quận Bình Tân thì mình có biết trung tâm này nè https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a2/, bạn cứ vào tham khảo để xem nha, thi ở đây khá là chất lượng và nhanh gọn đó bạn

on Tháng Tám 8, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.