Ở đâu học múa cột đảm bảo ở Hồ Chí Minh

em ở hồ chí minh,trong này dạy nhảy nhiều chỗ lắm, e phân vân quá,có ai học nhảy pole dance rồi chỉ cho e cái

Asked on Tháng Tư 19, 2023 in Xã hội.
Add Comment
1 Answer(s)

bạn nên tìm nơi uy tín mà học, vừa được dạy bài bản đỡ phải tiền mất tật mang, coi chứ pole dance cũng tốn công sức học lắm đó, ko như nhảy aerobic chôc nào cũng được đâu..chị gái mình học ở đây : http://www.saigondance.vn/tin-tuc-1/hoat-dong-dao-tao-mua-cot-pole-dance-tai-saigondance

Answered on Tháng Mười Hai 26, 2017.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.