Cung cấp bột sắn dây an toàn Sài Gòn

Hi mng mình muốn nhờ mọi người chỉ giúp vài chỗ cung cấp bột sắn dây ở SG mà điều kiện tiên quyết thì nó phải an toàn đấy ạ chứ hàng dỏm giờ nhiều lắm nên uống vào bụng thì em cũng thấy hơi sợ thật í, mọi người ai biết thì chỉ cho mình với nhe

Asked on Tháng Tư 21, 2023 in Linh Tinh.
Add Comment
1 Answer(s)

Đây là chỗ mình hay mua nè http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary/ mua bột sắn dây ở đây an toàn lajichaats lượng nữa

Answered on Tháng Ba 8, 2018.
Add Comment

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.