Chỗ nào coi xem bói đầu năm ở HCM

Đầu năm em muốn đi xem bói thì nên đi đâu ở Hồ Chí Minh mọi người nhỉ, em mới vào đây làm, cũng không rành lắm, với cả xem sang nay mọi chuyện có được thuận lợi hay không ạ?

Asked on Tháng Tư 23, 2023 in Linh Tinh.

Mình từng xem ở địa chỉ này, bây giờ bạn có thể đến đây xem cũng được nè https://www.facebook.com/zenchi.tarot/,

on Tháng Tám 1, 2018.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.